Klimatkompenserat emballage

 

Vårt e-handels emballage är märkta med ÅterbäraTM och är således 100% klimatneutrala och återvinningsbara. Detta innebär att för varje tillverkad förpackning så sker en kompensering för de utsläpp som tillverkningen av förpackningen faktiskt har. Klimatkompensationen sker genom trädplantering i Colombia, certifierat av Gold Standard och bidrar till en högre biologisk mångfald och upprätthållande av ekosystemtjänster. Läs mer om projektet här.

Förpackningarna är även återvinningsbara. Vi uppmanar våra kunder att återbära produkten så länge det går och att därefter återvinna den. På så vis sparar vi på jordens resurser och minskar koldioxidutsläpp.