Din vagn

din vagn är tom

VÅR PRODUKTION
Som ett hållbart klädmärke är det viktigt för oss att vår produktion inte påverkar vare sig miljön, människor eller djur negativt. När vi utser våra fabriker tittar vi därför på ett antal olika faktorer såsom kvalitet, pris, minsta möjliga miljöpåverkan samt arbetsförhållanden för de anställda i fabrikerna. 

Idag tillverkas 80% av våra kläder i Europa och 20% i Kina. Genom att gradvis flytta en större del av produktionen till Europa kommer vi inte bara att minska vårt koldioxidavtryck som genereras av transporten, utan det möjliggör också regelbundna fabriksbesök där vi kan kontrollera att vår uppförandekod efterlevs. En annan fördel med en europeisk produktion är att de styrs av EU:s lagstiftning om minimilöner.

För att säkerställa att våra arbetare behandlas med respekt kräver vi att alla våra fabriker undertecknar och följer vår uppförandekod (Code of Conduct). Kontraktet anger de minimikrav som leverantören måste följa, såsom trygga och anständiga arbetsförhållanden samt efterlevnad av nationella lagar och förordningar. Detta kontrakt är baserat på de 10 FN principerna och Internationella arbetsorganisationen (ILO). Alla våra partners och leverantörer går noga igenom avtalet varje år och undertecknas därefter.


DENIM FABRIK
Plats: Vår eko-denimfabrik ligger i Izmir, Turkiet.
Antal anställda: 86 anställda.
Arbetstid: Högst 48h/vecka och veckoledigheten är minst en dag.
Certifikat: GOTS*, SWAN*, BSCI*, OCS*, GRS*, EU ECO Label*, Oeko-tex®* och de har granskats av FWF*.
Miljöåtgärder:
- Vid tillverkningen av jeansen avvänder fabriken moderna eko-tekniker för efterbehandling och tvätt av denimtyger.
- Dessa är hållbara och effektiva tekniker som besparar stora mängder vatten, energi och kemikalier samt eliminerar risker för fabriksarbetarnas hälsa.
- Alla anställda är utbildade i fabrikens miljöpolicy.
Kemikalier används minimalt och i enlighet med tillhörande standarder.
Säkerhets-, arbetsplats och anställningspolicy:
- Alla anställda är utbildade inom arbetshälsa och säkerhet. En handbok om arbetshälsa och säkerhet finns alltid tillgänglig och inom räckhåll för de anställda. Anställda tränas också i första hjälpen.
- Drickbart vatten, toaletter, viloplatser, idrottsanläggning och matsal finns tillgängligt för arbetarna.
- Nationella minimilagar och standarder efterföljs i det minsta.
- Lägsta ålder för anställning är 18 år och den lägsta lönen som betalas ut är minimilön enligt turkiska bestämmelser.
- Det är fritt att lämna jobbet med rimliga anledningar.
Övriga hållbarhetsprojekt:
Fabriken driver ett trädplanteringsprojekt. Varje år planterar fabriken träd i norra Turkiet, ett för varje kund. Cirka 1 000 träd har hittills planterats genom detta projekt som har pågått sedan 2017. Fabriken driver också ett projekt för rehabilitering och integration av medborgare som tidigare suttit i fängelse. Detta är ett socialt ansvar som hjälper de som behöver stöd i samhället. De inrättar också textilworkshops i fängelsen.
Undertecknat vår uppförandekod: JA.
 

VÄV & PRINT FABRIK
Plats: Istanbul, Turkiet.
Antal anställda : 400 anställda.
Arbetstid: 7,5h/dag med 1h 30min lunchrast.
Certifikat: GOTS*, GRS*, RWS*, OCS*, RCS*, ISO 9001*, ISO 50001*, ECUBE* och FSC*.
Miljöåtgärder: Fabriken är en del av ZDHC*, ett miljövänligt program för att minska användningen av farliga kemikalier vid tillverkning. De har också riktlinjer för energianvändning, avfallshantering, vattenförbrukning och luftutsläppet kontrolleras regelbundet.
Säkerhets-, arbetsplats och anställningspolicy:
-  De har en 'Social Suitability Policy'.
- Lägsta åldersgräns för anställning är 18 år.
- Inga tvångs- eller ofrivilliga arbetare.
-  Förebyggande av diskriminering.
Andra hållbarhetsprojekt Fabriken kommer byta till solenergi inom en snar framtid, alla garn och tyger är hållbara, de har ljusbesparande moduler i alla delar av fabriken och energi-, vatten- och avfallshantering
Undertecknat vår uppförandekod : JA.

DENIM TENCEL FABRIK
Plats: Kantabrien, Spanien.
Antal anställda: 315 anställda.
Arbetstider: 8h/dag, 2h lunchrast.
Certifikat: GOTS*, OCS*, GRS*, RCS*, BCI*, PEFC*, ISO 9001*, ISO 14001*, Oeko-Tex® Standard 100*. Fabriken har skrivit under FN:s mål för hållbar utveckling.
Miljöåtgärder: Fabriken har utvecklat en effektiv intern process för återvändning och återvinning av både pre-consumer och post-consumer material. Genom hållbara produktionsmetoder återvinner fabriken material som TENCEL® och bomull som de skapar nya tyger av.
Fabriken har en vertikal försörjningskedja, vilket möjliggör kontrollerad spårbarhet.
Säkerhets-, arbetsplats och anställningspolicy: De har en uppdaterad olycks- och krishanteringsplan för att skydda alla anställda och tillgångar i händelse av brand eller andra händelser. Alla anställda har fri tillgång till ett vårdteam och finns på plats i anläggningarna. De anställda behandlas lika samt med respekt och värdighet, oavsett ursprung.
Andra hållbarhetsprojekt: Fabriken arbetar med ett 360-projekt och försöker återvinna kläder och textilavfall för att producera återvunna tyger från dessa plagg. De driver också ett par forsknings- och utvecklingsprojekt. Till exempel undersöker de möjligheten att tillverka återvunne polyester från avfall som tas från havet.
Undertecknat vår uppförandekod: JA.


SÖMNADSFABRIK 1
Plats : Seroa-Porto, Portugal.
Antal anställda: 55 anställda.
Arbetstider: Måndag-torsdag: 08.00-17.45, fredag: 08.00-13.00. 1h lunchrast varje dag.
Certifikat: GOTS*, Oeko-Tex® Standard 100*.
Miljöåtgärder: Fabriken arbetar med mindre förbrukning på energi-, vatten- och plastreduktion.
Andra hållbarhetsprojekt: Fabriken utbildar unga och outbildade till sömmerskor.
Undertecknat vår uppförandekod: JA.

 

SÖMNADSFABRIK 2
Plats: Maia/Baião, Portugal.
Antal anställda: Två enheter med totalt 88 anställda.
Arbetstid: 8h/dag. 1h lunchrast och 10min paus på morgonen.
Certifikat: SEDEX* SMETA Audit.
Säkerhets-, arbetsplats och anställningspolicy:
Arbetsförhållandena är säkra och hygieniska och fabriken kontrolleras kontinuerligt.
Fabriken följer SEDEX Smeta, där det bland annat framgår att varken barnarbete tvångsarbete eller diskriminering får förekomma. Föreningsrätt råder och rätten till kollektiva förhandlingar respekteras, minimilön betalas och arbetstiderna ska vara rimliga. All övertid ska vara frivillig och dokumenteras.
Undertecknat vår uppförandekod: JA.

 

FABRIK FÖR STICKAT
Plats: Poggio a Caiano, Italien.
Antal anställda: 40 anställda.
Arbetstider: 8h/dag, 1h-1h 30min lunchrast.
Certifikat: BCI*, Tessile e Salute*, Cardato Recycled*.
Anställnings- säkerhets- och arbetsplatspolicy: De följer ETI-baskoden* som inkluderar en anställningspolicy samt säkerhets- och hälsopolicy för arbetarna. Detta innebär också att de anställda ska utbildas i hälsa och säkerhet, har tillgång till rena toalettanläggningar och dricksvatten. Förvaring för matlådor etc. tillhandahålls och boende för de anställda, vid behov.
Undertecknat vår uppförandekod : JA.


  FABRIK FÖR SKRÄDDADE PLAGG
  Plats: Shenzhen, Kina.
  Antal anställda: 300 anställda.
  Arbetstider : 8h/dag, lunchrast 1,5h.
  Certifikat: Medlem av SEDEX*.
  Miljöåtgärder : I linje med SEDEX-certifikatet.
  Anställnings- säkerhets- och arbetsplatspolicy:
  I enlighet med SEDEX-certifikatet vilket innebär; Inget barnarbete, inget tvångsarbete. - De undanhåller aldrig personalens personliga information som ID-handlingar etc.
  Fabriken erbjuder middag för de anställda. De erbjuder också olika bonusar för att uppmuntra de anställda till arbete.
  Undertecknat vår uppförandekod: JA.

  FÖRKLARING AV CERTIFIKAT

  • BCI - Better Cotton Initiative: BCI finns till för att göra den globala bomullsproduktionen bättre för människorna som producerar den, bättre för miljön den växer i och bättre för sektorns framtid.
  • BSCI - Ett program från Foreign Trade Association of Europe, utformat för att förbättra arbetsvillkoren för leverantörerna till BSCI:s deltagande medlemsföretag.
  • Cardato Recycled - Certifikat som intygar att tyget/garnet tillverkats i Prato-distriktet, med minst 65% återvunnet material och där miljöpåverkan har räknats ut av hela dess produktionscykel med hänsyn till vatten, energi och koldioxidutsläpp.
  • ETI – Står för Ethical Trading Initiative och är en allians av företag, fackföreningar och frivilliga organisationer som arbetar globalt för att förbättra arbetsförhållandena för människor som odlar råvaror eller producerar konsumtionsvaror.nionens officiella miljöcertifiering.
  • FSC - FSC-systemet tillåter företag och konsumenter att identifiera, köpa och använda trä, papper och andra skogsprodukter tillverkade av material från välmående skogar och/eller återvunna källor.
  • FWF  - Fair Wear Foundation.
  • GOTS - Global Organic Textile Standards. GOTS är den världsledande textilbearbetningsstandarden för organiska fibrer.
  • GRS Global Recycled Standard.
  • ISO 14001 - Miljöledningssystem, sedan 2006.
  • ISO 50001 - ISO 50001 Energiledningssystem.
  • ISO 9001 - Kvalitetsledningssystem, sedan 1996.
  • OCS - Organic Content Standard.
  • Oeko-Tex® Standard 100 – Lemiskt säkra textilier – Säkerställer att inga skadliga ämnen har använts under tillverkningen av tygerna eller i deras verifiering.
  • OHS - Arbetshälsa och säkerhet.
  • OHSAS 18001 - Företagshälso- och säkerhetsledningssystem, sedan 2009.
  • RCS - Standard för återvunnet innehåll.
  • PEFC - internationell organisation dedikerad till att främja hållbar skogsförvaltning.
  • RWS - Responsible Wool Standard - RWS ställer krav på fårens välfärd men även miljökrav på gårdarna. Standarden kräver att marken som fåren betar och lever på används ansvarsfullt när det gäller bekämpningsmedel och biologisk mångfald.
  • SEDEX - Sedex är en av världens ledande medlemsorganisationer för etisk handel, som arbetar med företag för att förbättra arbetsvillkoren i globala leveranskedjor.
  • SMETA REVISION - Ett granskningsförfarande som har utvecklats av Sedex.
  • SWAN - Nordic Eco Label - Nordens officiella miljömärke.
  • Tessile e Salute - Föreningen "Tessile e Salute" har åtagit sig att tillföra värde till Made in Italy' produktioner och stödja konkurrenskraften hos det italienska tillverkningssystemet.
  • ZDHC - Zero Discharge of Hazardous Chemicals är en organisation dedikerad till att eliminera farliga kemikalier och implementera hållbara kemikalier inom läder-, textil- och syntetiska sektorer.