FABRIKER & ARBETSFÖRHÅLLANDENVÅR PRODUKTION

Som ett hållbart klädmärke är det viktigt för oss att vår produktion inte påverkar vare sig miljön, människor eller djur negativt. När vi utser våra fabriker tittar vi därför på ett antal olika faktorer såsom kvalitet, pris, minsta möjliga miljöpåverkan samt arbetsförhållanden för de anställda i fabrikerna.

Idag tillverkas 80% av våra kläder i Europa och 20% i Kina. Genom att gradvis flytta en större del av produktionen till Europa kommer vi inte bara att minska vårt koldioxidavtryck som genereras av transporten, utan det möjliggör också regelbundna fabriksbesök där vi kan kontrollera att vår uppförandekod efterlevs. En annan fördel med en europeisk produktion är att de styrs av EU:s lagstiftning om minimilöner.

Code of Conduct

För att säkerställa att våra arbetare behandlas med respekt kräver vi att alla våra fabriker undertecknar och följer vår uppförandekod (Code of Conduct). Kontraktet anger de minimikrav som leverantören måste följa, såsom trygga och anständiga arbetsförhållanden samt efterlevnad av nationella lagar och förordningar. Detta kontrakt är baserat på de 10 FN principerna och Internationella arbetsorganisationen (ILO). Alla våra partners och leverantörer går noga igenom avtalet varje år och undertecknas därefter. Läs vår Code of Conduct här.

Mayla vegan fashion


MÖT VÅRA FABRIKER

Eco-jeans fabrik

Plats: Izmir i Turkiet.
Antal anställda: 86 anställda.
Arbetstider: Högst 48h/vecka och minst en dag ledigt i veckan.
Certifikat: GOTS*, SWAN*, BSCI*, OCS*, GRS *EU ECO Label*, Oeko-tex* och de har också blivit besökta av FWF*.
Miljöåtgärder:
• Vid tillverkningen av jeansen avvänder fabriken moderna eko-tekniker för efterbehandling och tvätt av denimtyger. Dessa är hållbara och effektiva tekniker som besparar stora mängder vatten, energi och kemikalier samt eliminerar risker för fabriksarbetarnas hälsa.
• Alla anställda är utbildade i fabrikens miljöpolicy.
• Kemikalier används minimalt och i enlighet med tillhörande standarder.
Säkerhets-, arbetsplats och anställningspolicy:
• Alla anställda är utbildade inom arbetshälsa och säkerhet. En handbok om arbetshälsa och säkerhet finns alltid tillgänglig och inom räckhåll för de anställda. Anställda tränas också i första hjälpen.
• Drickbart vatten, toaletter, viloplatser, idrottsanläggning och matsal finns tillgängligt för arbetarna.
• Nationella minimilagar och standarder efterföljs i det minsta.
• Lägsta ålder för anställning är 18 år och den lägsta lönen som betalas ut är minimilön enligt turkiska bestämmelser.
• Det är fritt att lämna jobbet med rimliga anledningar.
Covid19 försiktighetsåtgärder:
• Fabriken har utvecklat en processhantering för pandemisituationen.
• Alla arbetare bär mask och använder desinfektionsmedel.
• Kroppstemperatur kontrolleras kontinuerligt och alla arbetare jobbar med större avstånd från varandra än tidigare.
Övriga hållbarhetsprojekt: Fabriken driver ett trädplanteringsprojekt. Varje år planterar fabriken träd i norra Turkiet, ett för varje kund. Cirka 1 000 träd har hittills planterats genom detta projekt som har pågått sedan 2017. Fabriken driver också ett projekt för rehabilitering och integration av medborgare som tidigare suttit i fängelse. Detta är ett socialt ansvar som hjälper de som behöver stöd i samhället. De inrättar också textilworkshops i fängelsen.
Undertecknat vår uppförandekod: JA.
denim-factory-1100-600_1.pngVäv- och printfabrik

Plats: Plats: Istanbul, Turkiet.
Antal anställda: 400 anställda. Arbetstid: 7,5h /dag med 1,5h lunchpaus.
Certifikat: GOTS*, GRS*, RWS*, OCS*, RCS*, ISO 9001*, ISO 50001*, ECUBE* and FSC*.
Miljöåtgärder: Fabriken är en del av ZDHC*, ett miljövänligt program för att minska användningen av farliga kemikalier vid tillverkning. De har också riktlinjer för energianvändning, avfallshantering, vattenförbrukning och luftutsläppet kontrolleras regelbundet.
Säkerhets-, arbetsplats och anställningspolicy:
• Fabriken har en policy för social hållbarhet.
• Lägsta åldersgräns för anställning är 18 år.
• Ingen tvingad eller ofrivillig arbetskraft.
• Förebyggande av diskriminering på arbetsplatsen.
Covid19 försiktighetsåtgärder:
• Det är obligatoriskt för alla anställda att bära munskydd och annan skyddsutrustning.
• Kroppstemperaturen kontrolleras regelbundet på de anställda och desinfektionsmedel finns tillgängligt i alla delar av fabriken.
• Arbete sker på skift och det finns ett begränsat antal arbetare som kan vara i samma lokal samtidigt.
• Ett godkänt och fungerande ventilationssystem finns i hela fabriken.
Andra hållbarhetsprojekt: Fabriken kommer byta till solenergi inom en snar framtid, alla garn och tyger är hållbara, de har ljusbesparande moduler i alla delar av fabriken och energi-, vatten- och avfallshantering.
Undertecknat vår uppförandekod: JA.

Fabrik för jeansskjortor

Plats: Cantabria, Spanien.
Antal anställda: 315 anställda.
Arbetstid: 8h/dag, 2h lunchpaus. Certifikat: GOTS*, OCS*, GRS*, RCS*, BCI*, PEFC*, ISO 9001*, ISO 14001*, Oeko-Tex® Standard 100*. Fabriken även har signerat FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Miljöåtgärder:
• Fabriken har utvecklat en effektiv intern process för återvändning och återvinning av både pre-consumer och post-consumer material. Genom hållbara produktionsmetoder återvinner fabriken material som TENCEL® och bomull som de skapar nya tyger av.
• Fabriken har en vertikal försörjningskedja, vilket möjliggör kontrollerad spårbarhet.
Säkerhets-, arbetsplats och anställningspolicy:
• De har en uppdaterad olycks- och krishanteringsplan för att skydda alla anställda och tillgångar i händelse av brand eller andra händelser. Alla anställda har fri tillgång till ett vårdteam och finns på plats i anläggningarna.
• De anställda behandlas lika samt med respekt och värdighet, oavsett ursprung.
Covid19 försiktighetsåtgärder:
• På grund av coronaviruset är det obligatoriskt för alla i fabriken att bära munskydd.
• De kontrollerar kroppstemperaturen på alla anställda när de kommer till fabriken.
• Endast skräddarna får arbeta på fabriken – alla som jobbar med administrativt arbete jobbar hemifrån.
Hållbarhetsprojekt: Fabriken arbetar med ett 360-projekt och försöker återvinna kläder och textilavfall för att producera återvunna tyger från dessa plagg. De driver också ett par forsknings- och utvecklingsprojekt. Till exempel undersöker de möjligheten att tillverka återvunne polyester från avfall som tas från havet.
Undertecknat vår uppförandekod: JA.Sömnadsfabrik 1

Plats: Seroa-Porto, Portugal.
Antal anställda: 55 anställda.
Arbetstid: måndag-torsdag: 08.00-17.45, fredag: 08.00-13.00. 1 timme lunchpaus varje dag.
Certifikat: GOTS*, Oeko-Tex® Standard 100*.
Miljöåtgärder: Fabriken arbetar för mindre förbrukning av energi, vatten och plast.
Covid19 försiktighetsåtgärder:
• På grund av coronaviruset är det obligatoriskt att bära munskydd.
• Alla håller ett ordentligt avstånd och har lunchpaus vid olika tidpunkter.
Hållbarhetsprojekt: Fabriken utbildar unga och arbetslösa till sömmerskor.
Undertecknat vår uppförandekod: JA.


Sömnadsfabrik 2

Plats: Maia / Baião, Portugal.
Antal anställda: Två fabriksenheter med totalt 88 anställda.
Arbetstid: 8h/dag. 1h lunchpaus och 10 min paus på förmiddagen.
Certifikat: SEDEX * SMETA Audit*.
Säkerhets-, arbetsplats och anställningspolicy:
• Arbetsförhållandena är säkra och hygieniska och fabriken kontrolleras kontinuerligt.
• Fabriken följer SEDEX Smeta, där det bland annat framgår att varken barnarbete tvångsarbete eller diskriminering får förekomma. Föreningsrätt råder och rätten till kollektiva förhandlingar respekteras, minimilön betalas och arbetstiderna ska vara rimliga. All övertid ska vara frivillig och dokumenteras.
Covid-19 försiktighetsåtgärder: De följer alla portugisiska Covid-19-restriktioner vilket innebär att det är obligatoriskt att bära munskydd och fabriken kontrolleras av borgmästaren varje vecka.
Undertecknat vår uppförandekod: JA.Knitwear fabrik

Plats: Poggio a Caiano, Italien.
Antal anställda: 40 anställda.
Arbetstid: 8h/dag, 1h-1h 30min lunchrast.
Certifikat: BCI*, Tessile e Salute*, Cardato Recycled*,
Miljöåtgärder: Fabriken använder sig av återvunna fibrer samt bomull som är BCI-märkt (Better Cotton Intiative).
Anställnings- säkerhets- och arbetsplatspolicy: De följer ETI-baskoden* som inkluderar en anställningspolicy samt säkerhets- och hälsopolicy för arbetarna. Detta innebär också att de anställda ska utbildas i hälsa och säkerhet, har tillgång till rena toalettanläggningar och dricksvatten. Förvaring för matlådor etc. tillhandahålls och boende för de anställda, vid behov.
Covid-19 försiktighetsåtgärder: Alla i fabriken skall hålla socialt avstånd och det är obligatoriskt att bära munskydd.
Undertecknat vår uppförandekod: JA.mayla-knitwear-factory-1100x600.jpg


Fabrik för skräddade plagg

Plats: Shenzhen, Kina.
Antal anställda: 300 anställda.
Arbetstid: 8h/dag, lunchpaus 1,5 timmar.
Certifikat: Medlem i SEDEX*.
Miljöpolicy: i enlighet med SEDEX-certifikatet.
Anställnings- säkerhets- och arbetsplatspolicy:
• I enlighet med SEDEX-certifikatet vilket innebär; Inget barnarbete, inget tvångsarbete. De undanhåller aldrig personalens personliga information som ID-handlingar etc.
• Fabriken erbjuder middag för de anställda. Det erbjuder också olika bonusar för att uppmuntra de anställda till arbete.
Covid-19 försiktighetsåtgärder: På grund av Covid-19 säkerställer de att alla anställda är friska innan de går in i fabriken. Detta innebär att de kontrollerar kroppstemperaturen och det är obligatoriskt att bära munskydd för alla på fabriken.
Undertecknat vår uppförandekod: JA.FÖRKLARING AV CERTIFIKAT

*BCI – står för ’Better Cotton Initative’ och är en ideell organisation som strävar efter att göra den globala bomullsproduktionen bättre för miljön och för de personer som producerar den.
*BSCI - står för Business Social Compliance Initiative, och är ett medlemsdrivet företagsinitiativ för ansvarsfulla leverantörskedjor.
*Cardato Recycled - certifikat som intygar att tyget/garnet tillverkats i Prato-distriktet, med minst 65% återvunnet material och där miljöpåverkan har räknats ut av hela dess produktionscykel med hänsyn till vatten, energi och koldioxidutsläpp.
*ETI – står för Ethical Trading Initiative och är en allians av företag, fackföreningar och frivilliga organisationer som arbetar globalt för att förbättra arbetsförhållandena för människor som odlar råvaror eller producerar konsumtionsvaror.
*EU ECOLABEL –Den officiella miljömärkningen i Europa (Europas motsvarighet till Svanen).
*FSC – står för ’Forest Stewardship Council’ och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. *FWF – står för ’Fair Wear Foundation’ och är en oberoende ideell organisation med målet att skapa bättre arbetsförhållanden inom klädindustrin.
*GOTS – står för ’Global Organic Textile Standards’ och är en internationell miljömärkning för ekologisk textil.
*GRS – står för ’Global Recycled Standard’ och är en global märkning av återvunnen textilt material i en slutprodukt. Minst 50% av textilen ska vara återvunnen.
*ISO 14001 – Miljöledningssystem.
*ISO 50001 – Energihanteringssystem.
*ISO 9001 – Kvalitetshanteringssystem.
*OCS – Standard för organiskt innehåll. En märkning som ställer krav på att textila produkter ska innehålla fibrer som är ekologiskt odlade enligt någon av de internationella lagstiftningarna om ekologisk produktion.
*Oeko-Tex® Standard 100 – ett oberoende globalt test- och certifieringssystem för textila produkter i alla produktionsled. Certifieringen innebär att textilen i den färdiga produkten är fri från farliga kemikalier.
*OHS – står för ’Occupational safety and health’
*OHSAS 18001 – Arbetsmiljöledningssystem.
*PEFC – står för ’ Programme for the Endorsement of Forest Certification ’och är ett system för certifiering av miljövänligt skogsbruk.
*RCS – Recycled Content Standard - En annan märkning för spårbarhet av återvunnet textilt material.
*SEDEX – står för Supplier Ethical Data Exchange – en av världens ledande etiska handelsorganisationer och arbetar med företag för att förbättra arbetsförhållandena i globala försörjningskedjor.
*SMETA – ett granskningsförfarande som har utvecklats av Sedex.
*SWAN – Nordic Swan Ecolabel. Nordens officiella miljömärkning.
* Tessile e Salute - Föreningen "Tessile e Salute" arbetar för att främja ’Made in Italy’-produktioner och stötta italiensk produktions konkurrenskraft.
*ZDHC – står för ’Zero Discharge of Hazardous Chemicals’ och är en organisation som strävar efter att minska användning och utsläpp av farliga kemikalier inom textilindustrin.